Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Sprzątanie świata w Moszczańcu.

I

W dniu 15 września  2017 roku w Zakładzie Karnym w Moszczańcu pracownik Zespołu w ramach wspólnie organizowanej  „Akcji sprzątania świata” przeprowadził prelekcję na temat powstawania, segregacji i recyklingu odpadów. Po jej wysłuchaniu 29 osadzonych przeprowadziło sprzątanie otoczenia Zakładu i poboczy lokalnych dróg. Zebrane odpady zebrano i przesegregowano do odpowiednich worków.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 606