Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Zajęcia edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łękach strzyżowskich.

W dniu 25 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich odbyły się zajęcia przyrodnicze z grupą 110 dzieci i ich 8 opiekunkami. W przeprowadzonej prelekcji przekazano podstawowe informacje o Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym i wybranych zwierzętach żyjących na tym terenie. Zachęcano dzieci do czynnego udziału w ochronie przyrody. Pod koniec spotkania słuchacze bardzo aktywnie zadawali pytania i opowiadali o swoich spotkaniach z przyrodą co zostało nagrodzone rozdaniem materiałów promocyjnych.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 093 613