Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Dzieci z miejscowości Brzyska w sali edukacyjnej Zespołu.

SP Brzyska

W dniu 5 października 2017 roku 39 dzieci i 3 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Brzyskach zwiedziło salę edukacyjno-przyrodniczą Zespołu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja zwierząt leśnych, których biologię oraz występowanie na terenie Karpackich Parków Krajobrazowych omówił prowadzący zajęcia pracownik Zespołu. Pod koniec spotkania jego uczestnikom przekazano publikacje edukacyjne Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-06-22 09:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 394 661