Mapka

Mapka

Liczba odsłon: 10079881

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10079438

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10079521

Do zadań powołanego w 1995 roku Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie należy prowadzenie działalności edukacyjnej na terenie podległych mu czterech parków krajobrazowych (Czarnorzecko - Strzyżowskiego, Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu). Zespół zobowiązany jest prowadzić edukację przyrodniczą w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także do promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych wspomnianych parków krajobrazowych.

Liczba odsłon: 113649

Doświadczenia w pracy z młodzieżą, jej otwarcie na problematykę ochrony przyrody, czy wreszcie stwierdzone potrzeby podstawowego kształcenia ekologicznego wynikającego z idei "zielonych klas" wskazały konieczność tworzenia ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych na terenie parków. Zespół uruchomił przy współpracy leśników kilka ścieżek przyrodniczych m.in. "Przy zamku Kamieniec" - (teren Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego), "Do Bełkotki" w Iwoniczu Zdroju, "Na Węgierskim Trakcie" - (teren Jaśliskiego Parku Krajobrazowego). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży wytyczono i opracowano na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego dwie trasy rowerowe wraz z kolorowym przewodnikiem. Zespół służył doświadczeniem i pomocą w opracowaniu wspólnie ze szkołami i administracja lasów ścieżek turystycznych "Dwernik - Otryt - Chmiel", "W krainie myszołowów" - (teren Parku Krajobrazowego Doliny Sanu) oraz "W Przełomie Jasiołki" - (teren Jaśliskiego Parku Krajobrazowego).

 


 

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

 

Ścieżka przyrodnicza Przy Zamku Kamieniec

Ścieżka przyrodnicza Zamek Kamieniec - Prządki

Śladami Zamieszańców

Wokół Kamieńca i Prządek

 

Jaśliski Park Krajobrazowy

 

Ścieżka historyczno-krajobrazowa Na węgierskim trakcie

Ścieżka przyrodnicza W przełomie Jasiołki

 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

 

Ścieżka przyrodnicza - W krainie myszołowa

Ścieżka przyrodniczo-historyczna Dwernik - Otryt - Chmiel

Liczba odsłon: 3631

Atrakcje

Grafika atrakcje

Liczba odsłon: 10101311

Multimedia

Liczba odsłon: 10087955
 do góry