Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

1

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

 • Cenne zabytki Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

  O dużej atrakcyjności Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego decydują nie tylko walory przyrodnicze, ale i cenne zabytki architektury – zwłaszcza sakralnej i dworsko-pałacowej. Piękno Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego tkwi w harmonii naturalnych i kulturowych elementów krajobrazu.

 • Przyroda Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

  Obszar Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w prowincji Karpat Zachodnich, leży w południowej części Pogórza Strzyżowskiego i oddzielonej od niej doliną Wisłoka południowo-zachodniej części Pogórza Dynowskiego.

 • Rezerwat przyrody "Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego"

  Rezerwat przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” zajmuje południowe zbocze wzgórza sięgające 504 m n.p.m. Położony jest, więc w obrębie piętra pogórza, gdzie najważniejszą grupą zbiorowisk leśnych stanowią zespoły grądu i buczyny karpackiej w formie podgórskiej pododmianie wschodniokarpackiej.

 • Rezerwat przyrody „Góra Chełm”.

  Rezerwat przyrody „Góra Chełm” położony jest na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, utworzony został w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych enklawy lasów bukowych porastających Górę „Chełm” oraz wspaniałych zespołów źródliskowych.

 • Rezerwat przyrody „Herby”.

  Celem ochrony w rezerwacie przyrody "Herby" jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oryginalnych wychodni skalnych zlokalizowanych na grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grądowymi i buczyną, odsłoniętych utworów skalnych oraz malowniczego przełomu Wisłoka – „Bramy Frysztackiej”. Rezerwat przyrody obejmuje fragment pasma górskiego wchodzącego w skład Pogórza Dynowskiego, rozciągniętego przełomowym odcinkiem rzeki Wisłok.

Strona 1 z 4
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2018-12-06 07:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 624 845