Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

1

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

 • Cenne zabytki Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego

  Obszar Bieszczadów w wyniku burzliwej historii XX w. został pozbawiony powstałego w ciągu stuleci tradycyjnego i swoistego dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to również obszaru Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Przed wysiedleniem w połowie XX w. miejscową ludność stanowili w zdecydowanej większości Rusini – Łemkowie i  Bojkowie. Przyjmuje się, że granicą między nimi był masyw Wysokiego Działu. Pierwsi zamieszkiwali na zachód od tego pasma, a drudzy na wschód. Te górskie ludy należąc do wschodniego obrządku chrześcijaństwa, wytworzyły interesujące kultury, których nieliczne ślady przetrwały do dziś.

 • Przyroda Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowgo

  Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy o powierzchni 51 461 ha został utworzony w 1992 r. Chroni typowe dla Bieszczadów Zachodnich walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.  Leży w granicach administracyjnych gmin:  Cisna (44% obszaru Parku), Komańcza (28,1 %), Baligród  (17,7 %), Solina (6,3 %), Zagórz (3,6 %) i Czarna (0,3 %) wchodzących w skład województwa podkarpackiego. Stanowi część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie".

                 

 • Rezerwat przyrody "Zwiezło"

  Rezerwat przyrody „Zwiezło” reprezentuje cenny obiekt geologiczny, florystyczny i faunistyczny o powierzchni 2,20 ha, zaś posiadając niezaprzeczalne wartości krajobrazowe przyczynia się do uatrakcyjnienia tego zakątka Bieszczadów. W skład rezerwatu wchodzą dwa jeziorka zwane Jeziorkami Duszatyńskimi: mniejsze zwane Dolne ma obszar 0,45 ha i położone jest wyżej, większe tzw. Górne zajmuje 1,44 ha. 

 • Rezerwat przyrody "Gołoborze"

   Przedmiotem ochrony w rezerwacie przyrody "Gołoborze" jest rumowisko skalne, charakteryzujące się różnym stopniem zaawansowania sukcesji leśnej Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych gołoborza, stopniowo opanowywanego przez las.

 • Rezerwat przyrody "Cisy na Górze Jawor"

  Przedmiotem ochrony w rezerwacie przyrody "Cisy na Górze Jawor" jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa pospolitego. Rezerwat położony jest na południowym stoku Góry Jawor, teren ten stanowi integralną część Nadleśnictwa Baligród. Góra Jawor wraz z sąsiednimi szczytami górskimi, prezentuje wysokie wartości krajobrazowe, ze względu na dość charakterystyczne dla niskich gór ukształtowanie terenu – strome, miejscami urwiste grzbiety górskie poprzedzielane głębokimi dolinami niewielkich, górskich potoków. 

Strona 1 z 4
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2018-12-06 07:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 624 852