Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Galeria

Zamek "Kamieniec" został zbudowany za panowania Kazimierza Wielkiego dla ochrony granic oraz traktu handlowego łączącego już w połowie XIV w. Węgry z Polską. Pierwsza wzmianka o zamku w Odrzykoniu pochodzi z 1348r. kiedy był on jeszcze własnością królewską. W 1402r. Władysław Jagiełło w nagrodę za męstwo w wojnie z Krzyżakami nadał zamek Klemensowi z Moskorzewa herbu Pilawa, który dał początek rodowi Kamienieckich. W tym czasie gotycki zamek obejmował najwyższą część wzgórza - obecnie zamek górny. Zamek dolny powstał po rozbudowie w połowie XV w., a ostateczny renesansowy charakter nadano mu w połowie XVI w. kiedy drogą kupna przeszedł na własność kasztelana bieckiego Seweryna Bonera -głównego bankiera Zygmunta I. Pozostałą część - zamek wyższy -Kamienieccy w 1601r. sprzedali Skotnickim. Po Bonerach zamek niższy odziedziczyli Firlejowie. Między nimi (Skotoickimi i Firlejami) toczyły się długotrwałe spory o studnię, mur graniczny, kaplicę i pola uprawne. Finał tego sporu znamy z "Zemsty" Aleksanrda Fredry, który został jednym ze spadkobierców Kamieńca po poślubieniu w 1828r. Zofii Skarbkowej z Jabłonowskich. Od 1630 do 1730 roku jedynymi właścicielami zamku zostają Firlejowie, a po nich drogą spadku kolejno: Mniszchowie, Bogatkowie, Jabłonowscy, Fredrowie i Szeptyccy. Po najeździe księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego w końcu XVII w. zamek popada stopniowo w ruinę, a od połowy XVIII w. nie jest już zamieszkany. W czasach świetności przebywali na zamku: król Polski Władysław Jagiełło (l399r.), hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki (1515r.), król Węgier Jan Zapolya (1527r.), Aleksander Fredro (1828r.).

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry
rolex https://www.replicauhren.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. de.wellreplicas.to is world-famous for its grand complications and luxury watches. https://www.orologireplica.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. https://www.redditwatches.com/ with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. design inspiration of the new women?ˉs wherewatches comes from the star ¨c large star.