Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody "Przełom Osławy pod Duszatynem"

„Przełom Osławy pod Duszatynem”obejmujący odcinek przełomowy doliny Osławy wraz z otaczającym drzewostanem bukowo-jodłowym o powierzchni 319,91 ha położony jest na terenie gminy Komańcza. Rezerwat został utworzony w celu zachowania przełomowego odcinka doliny rzeki Osławy wraz z otaczającym drzewostanem bukowo - jodłowym od Smolnika po Turzańsk, która na tym odcinku stanowi zachodnią część granicy Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Flora rezerwatu odznacza się stosunkowo dużym udziałem gatunków kserotermicznych z dość znaczną grupą roślin synantropijnych. Element borealny reprezentują: olsza czarna, trujący skrzyp leśny a gatunki reglowe: żywiec gruczołowaty, lepiężnik biały, parzydło leśne. Świat zwierzęcy rezerwatu stanowią przede wszystkim gatunki puszczańskie, których głównym przedstawicielem jest niedźwiedź brunatny a w zwartych kompleksach leśnych bytuje ryś, żbik i wilk. Do licznie występujących ssaków należą również; sarny, jelenie, dziki, borsuki, kuny leśne, wydry. Awifaunę reprezentują bardzo rzadkie gatunki jak orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny. Z gadów najbardziej licznie pojawia się: jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny oraz zaskroniec zwyczajny. Z płazów odnotowano bytowanie traszki karpackiej, traszki górskiej, salamandry plamistej i kumaka górskiego.

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 191 834