Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Rezerwat przyrody "Krywe"

Na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie i dwóch obszarów Natura 2000 znajduje się rezerwat krajobrazowy „Krywe". Zajmuje 511,73 ha łąk i pastwisk w Dolinie Sanu, w pobliżu dawnych wsi Krywe, Tworylne i Hulskie. Niezwykłość malowniczego krajobrazu tego miejsca podkreślają progi skalne na Sanie, efekt skalistego dna tej rzeki, strome stoki, głębokie jary licznych potoków, meandry  i terasy nadrzeczne. Osobliwością jest również bogata flora. Szatę roślinną tworzą tu łąki  i pastwiska, reglowa buczyna karpacka, grąd subkontynentalny, łęg jesionowy, ols i stare sady. Na dnie drzewostanów występuje: omięg górski, lepiężnik biały i różowy, pióropusznik strusi, parzydło leśne, śnieżyca wiosenna. Z ptaków spotkamy tu: trzmielojada, orlika, puchacza, puszczyka uralskego, sóweczkę i bociana czarnego. Bogactwo fauny stanowią drapieżniki, duże ssaki puszczańskie, liczne gatunki ptaków, płazów i gadów w tym wielki wąż Eskulapa (niejadowity).

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 09:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 191 633