Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Turystyka - szlaki turystyczne i rowerowe

Szlaki turystyczne:

Szlak niebieskiz Polany przez Wańka Dział, pasmo Otrytu (od Hulskiego do Chaty Socjologa), Dwernik, Magurę Stuposiańską, Widełki (i dalej na Bukowe Berdo w Bieszczadzkim Parku Narodowym).

Szlak zielony z Lutowisk na Otryt (do styku ze szlakiem niebieskim).

Szlak żółty z Mucznego na Bukowe Berdo.

Szlak żółty z Zatwarnicy do granic parku w kierunku Przełęczy Orłowicza (BdPN) i dalej do Wetliny.

Ścieżki turystyczne, przyrodnicze, edukacyjne:

-       W krainie Myszołowów” (Polana, dł. 3 km),

-       „Przysłup Caryński – Krywe nad Sanem” (dł. ok. 30 km),

-       „Dwernik – Otryt – Chmiel” (dł. 6 km),

-       „Hulskie” (masyw Otrytu, dł. 5 km),

-       „Szkółki w Smolniku” (dł. 1 km),

-       „Dwernik-Kamień” (Nasiczne, dł. 6 km),

-       Krutyjówka" - ukazująca meandrujący potok Muczne płynący w pobliżu dawnej osady Kryjówka, gdzie można zobaczyć kapliczkę św. Huberta,

-       „Za domkiem myśliwskim” - urokliwe miejsce przedstawiające piękno bieszczadzkich lasów,

-       „Brenzberg”  upamiętniająca tragiczną śmierć Polaków zamordowanych przez UPA,

-       „Wokół Mucznego” - ukazuje bogactwo i piękno bieszczadzkiej przyrody. Zimą ścieżka wykorzystywana jest jako trasa do uprawiania narciarstwa biegowego,

-       „Stare Procisne” – zaczyna swój bieg na parkingu leśnym Hłynny. Idąc trasą ścieżki poznajemy historię wsi Procisne, możemy zobaczyć miejsca często odwiedzane przez leśną zwierzynę, wędrówkę kończymy przy zagrodzie dzików,

-       „Trasą kolejki wąskotorowej” - ścieżka na dużym odcinku biegnie trasą byłej kolejki wąskotorowej. Ma około 8 km długości, wyposażona w tablice edukacyjne, parking oraz taras widokowy z piękną panoramą na Kosowiec i Magurę Stuposiańską.

-       „Pichurów” - trasa ścieżki umiejscowiona jest w leśnictwie Tarnawa. Zaczyna swój bieg przy filarach dawnej kolejki wąskotorowej, a kończy swój bieg na tarasie widokowym, skąd roztacza się przepiękny widok na Kopę Bukowską, Krzemień i Bukowe Berdo,

-       „Jodła” - ścieżka o długości 3 km, początek trasy znajduje się przy parkingu w miejscowości Pszczeliny. Wędrując ścieżką można dostrzec rzadkie gatunki roślin oraz wiele gatunków ssaków i ptaków występujących w bieszczadzkich lasach. Punktem kulminacyjnym ścieżki był wspaniały okaz jodły pospolitej. Rosnąca tu jodła miała około 200 lat i była najgrubszym zaewidencjonowanym okazem tego gatunku w Polsce. Mierzyła 42 m wysokości, 527 cm obwodu.   W grudniu 2013 roku pod naporem wiejących wiatrów, jodła została powalona.                  

Zagroda Pokazowa Żubrów:

-     „Zagroda Pokazowa Żubrów w Mucznem” - to niezwykłe miejsce, jedyne takie w Bieszczadach, gdzie można z bliska przyjrzeć się życiu żubrów w ich naturalnym środowisku. Hodowla żubra w Bieszczadach rozpoczęła się w 1963 roku i z powodzeniem kontynuuje się ją do dzisiaj. Pierwsza aklimatyzacyjna zagroda powstała nad potokiem Żwir w Nadleśnictwie Stuposiany. Zagroda w Mucznem liczy około 10 żubrów rasy białowiesko – kaukaskiej, posiada infrastrukturę w postaci dużych tarasów widokowych zadaszonych, które umożliwiają obserwację „króla puszczy” na 8 ha wybiegu. Zagroda pokazowa żubrów służy edukacji przyrodniczej społeczeństwa, jak również promuje turystykę w całym regionie. Miejsce to cieszy się olbrzymią popularnością.

Trasy rowerowe:

  • sieć szlaków w ramach projektu „Bieszczady – Zielony Rower”

(informacje www.fundacja.bieszczady.pl)

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 191 742