Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "W krainie Myszołowów"

 „W krainie Myszołowów” (Polana, dł. 3 km),

Ścieżka zlokalizowana jest na terenie m. Polana gm. Czarna.

Najłatwiej dojść do ścieżki rozpoczynając marsz od budynku Szkoły Podstawowej w Polanie (przejście zajmuje 15min.)

Długość ścieżki ~ 2,5km

Czas przejścia - 2,5godz

Różnica wzniesień 120 m

Ścieżka prowadzi szlakiem zrywkowym do wzniesienia zwanego "Szeroką Łąką" (618m n.p.m.). Z tego miejsca roztacza się panorama we wszystkich kierunkach, szczególnie wyraźnie zaznacza się pasmo Otrytu i pasmo Ostrego. Idąc po oznaczonej na drzewach trasie zauważamy fragmenty buczyny karpackiej, mijamy osuwisko, źródlisko dające początek potoku z roślinnością wodolubną następnie oczko wodne i wzdłuż potoku idziemy szlakiem zrywkowym gdzie otacza nas 40-letni drzewostan olszy szarej. Z "Szerokiej Łąki" możemy zaobserwować szybują-ce ptaki drapieżne m.in. myszołowa i jastrzębia, które znajdują tu doskonałe warunki do bytowania.

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 191 756