Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Dane nie umieszczone w BIP

Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

WNIOSEK DO POBRANIA

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 407