Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

p.o. Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

inż. Andrzej Krężałek

tel. 13 43 631 87

Zakres kompetencji dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880): Art. 105 ust.4


Do zadań dyrektora parku krajobrazowego należy:

  1. ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
  2. organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
  3. współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry