Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Dyrekcja

p.o. Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

inż. Andrzej Krężałek

tel. 13 43 631 87

Kompetencje

Zakres kompetencji dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880): Art. 105 ust.4


Do zadań dyrektora parku krajobrazowego należy:

  1. ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
  2. organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
  3. współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 418