Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Biuletyn Informacji Publicznej

p.o. Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

inż. Andrzej Krężałek

tel. 13 43 631 87

Zakres kompetencji dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916): Art. 105 ust.4


Do zadań dyrektora parku krajobrazowego należy:

1) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;

2) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;

3) (uchylony)

4) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;

5) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry