Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W dniu 1 grudnia 2011r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Rozwoju Jaślisk i Okolic, a Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w sprawie realizacji operacji pn. „Ocalić od zapomnienia - historia Jaślisk i okolic od powstania do 1939r.” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi IV LEADER. Porozumienie zostało zawarte na czas trwania projektu.

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry