Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W dniu 14 listopada 2012 roku w Medzilaborcach pomiędzy Štátną Ochraną Prírody Slovenskej Republiky reprezentowaną przez Dyrektora Jána Zuskina, a Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Białego została podpisana umowa o współpracy. Umowa określa ramy współpracy i wzajemnego wsparcia w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w ramach kompetencji stron umowy, przede wszystkim w rejonach przygranicznych należących pod względem terytorialnym do kompetencji Správy Chránenej Krajinnej Oblasti (CHKO) Východné Karpaty i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przedmiotem umowy między innymi jest wzajemna współpraca ukierunkowana przede wszystkim na: realizowanie wspólnych celów dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu ,promocja historycznych, kulturowych i turystycznych ciekawostek i atrakcji, stworzenie wspólnej bazy danych informacji turystycznych, wzajemne konsultacje o zasadach udostępniania turystom wyznaczonych szlaków na terenach przygranicznych objętych ochroną, dostarczanie i wymianę fachowych informacji, publikacji i materiałów metodycznych dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, które wydane będą przez strony umowy, współpracę w edukacji ekologicznej realizację wspólnych projektów i programów, organizowanie wspólnych imprez (konferencje specjalistyczne, seminaria, dyskusje panelowe, spotkania, wystawy itp.) . Podczas spotkania zaprezentowano wystawę Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ukazującą walory przyrodnicze i krajobrazowe Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Wystawa będzie prezentowano przez kilka miesięcy w siedzibie CHKO Vychodne Karpaty oraz w holu muzeum Andy Warhola w Medzilaborcach na Słowacji.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry
rolex https://www.replicauhren.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. de.wellreplicas.to is world-famous for its grand complications and luxury watches. https://www.orologireplica.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. https://www.redditwatches.com/ with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. design inspiration of the new women?ˉs wherewatches comes from the star ¨c large star.