Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w dniu 20 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja Ocena i podsumowanie działań związanych z realizacją założeń „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”, Konferencję otworzył Pan Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Podczas konferencji Pani prof.dr hab.inż. Maria Ruda przedstawiła etapy tworzenia programu, natomiast Pan Marcin Ciźla Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej przedstawił podsumowanie w/w programu. Następnie odbyła się prezentacja Organizacji Pozarządowych - realizatorów zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku. W konferencji uczestniczył Dyrektor oraz pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry