Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W dniu 10 września 2014 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie a Izbą Pamięci „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie” w Szufnarowej.  Współpraca  realizowana będzie poprzez: promowanie walorów historycznych, kulturowych, turystycznych  i przyrodniczych terenu Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Organizowanie  wspólnych  paneli,  warsztatów w zakresie kultury i edukacji przyrodniczej oraz bieżącą wymianę  informacji na temat zagrożeń dla obiektów historycznych i krajobrazu a także wzajemne promowanie Instytucji, gromadzenie i wymianę publikacji. Zapleczem dla prowadzenia edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży będzie sala edukacyjna w siedzibie Zespołu oraz ciekawe  i liczne eksponaty zgromadzone w Izbie Pamięci w Szufnarowej.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry