Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowywaniem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 odbyła się pierwsza tura spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy. W ramach tych spotkań odbyły się dwie konferencje w dniach 29 i 30 września 2014 roku.

W dniu 19 lutego 2014 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie na świadczenie usług w zakresie "Opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego". W pierwszej kolejności prace będą obejmować inwentaryzacje terenowe, na podstawie których zostanie oceniony stan przedmiotów ochrony, co bezpośrednio przełoży się na kształt i zapisy dokumentu. Plan ochrony jest podstawowym i kluczowym dokumentem planującym ochronę przyrody na danym obszarze. W przeciwieństwie do planu zadań ochronnych obejmuje szerszą perspektywę czasową, bo stanowiony jest na okres 20 lat. Znaczenie tego dokumentu dla regionu jest o tyle istotne, że oprócz szczegółowych informacji dotyczących ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, zawiera również wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy planach zagospodarowania przestrzennego województw. Ze względu na to szczególną i bardzo ważną rolę ma aktywny udział społeczeństwa na poszczególnych etapach prac.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry