Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Konkurs przyrodniczy „Ekologiczny karmnik dla ptaków” rozstrzygnięty.

W pierwszych dniach listopada br., z inicjatywy wychowawcy działu penitencjarnego  i przedstawicieli Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ogłoszono wśród skazanych z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu konkurs na wykonanie ekologicznego karmnika dla ptaków. Przez cały miesiąc 10 osadzonych przygotowywało prace konkursowe, realizując swoje artystyczne pomysły z uwzględnieniem wymiaru proekologicznego. W pracy nad karmnikami skazani wykorzystywali materiały pochodzące  z odpadów drzewnych  i plastikowych, dbając jednocześnie o estetykę wykonywanych przedmiotów.

W dniu 8 grudnia 2016 roku, przy udziale przedstawicieli Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie wybrano najlepsze prace zdaniem komisji konkursowej. Doceniając wkład i zaangażowanie wszystkich uczestników konkursu wręczono im dyplomy i materiały promocyjne Zespołu.

Opisane przedsięwzięcie realizowane było w ramach prowadzonych wobec osadzonych przez kadrę penitencjarną zajęć kulturalno–oświatowych, które mają na celu pozytywne ich zaktywizowanie  oraz umożliwienie rozwijania swoich prospołecznych umiejętności i talentów.

Wykonane przez skazanych karmniki zostaną przekazane do współpracujących z Zespołem placówek oświatowych.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 607