Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Ekspozycja edukacyjno–przyrodnicza w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

W ostatnie dni listopada 2016 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zakończył  realizację projektu pn. „Utworzenie  ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”. Projekt został sfinansowany z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działania 4.5. Różnorodność biologiczna.

Główny cel zrealizowanego projektu to:

- rozwój działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i przywrócenia różnorodności biologicznej,

- rozbudowa i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu,

-promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru karpackich parków krajobrazowych,

- kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców podkarpacia w oparciu o dostępne wyposażenie i program edukacyjny.

Prace związane z projektem polegały na utworzeniu ekspozycji edukacyjnej prezentującej aranżację przestrzeni przyrodniczej, kulturowej i geologicznej karpackich parków krajobrazowych przy wykorzystaniu połączonych form przekazu, tj.: dioram, instalacji scenografii leśnej, makiet zwierzęcych i roślinnych, wielopowierzchniowych fotografii, efektów świetlnych i dźwiękowych.

W ramach realizacji projektu wykonano i dokonano montażu ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej składającej się z trzech części: Flora i fauna, Kultura oraz Geologia.

Sala A- Fauna i flora karpackich parków krajobrazowych, różnorodność biologiczna obejmuje prezentację wybranych gatunków zwierząt i roślin na przykładzie zbiorowiska buczyny karpackiej w dioramie górskiej.

Sala B- Kultura obejmuje dioramę zamkniętą prezentującą artefakty związane z historią i kulturą Podkarpacia. Eksponaty są umieszczone przestrzennie zamkniętą ścianką imitującą elewację drewnianego domu.

Sala C– Geologia poświęcona została tematyce geologicznej – gabloty zaprojektowane w formie słupów podświetlanych ze zbiorami geologicznymi.

Ekspozycja edukacyjno – przyrodnicza została połączona z istniejącą wystawą informacyjną zrealizowaną w 2014 roku, która została sfinansowana ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Całość stanowi zwartą przestrzeń, w której wkomponowana została wystawa przyrodniczo -kulturowa o charakterze edukacyjnym i informacyjnym prezentująca walory karpackich parków krajobrazowych.

Ekspozycja edukacyjno-przyrodnicza jest udostępniona do zwiedzania od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500. W celu umówienia się na bezpłatne zajęcia edukacyjne prosimy o kontakt ze specjalistą ds. edukacji Ignacym Bieleckim tel. 13 436 31 87.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 628