Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Etap parkowy XVI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W styczniu 2017 roku odbył się III etap (parkowy) ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego celem było wyłonienie najlepszych drużyn reprezentujących trzy parki krajobrazowe administrowane przez Zespół. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 25 pytań, 15 z nich to pytania ogólne obejmujące wiedzę z zakresu biologii i geografii, zaś 10 pytań dotyczyło pięciu parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. Ocena końcowa drużyny była sumą punktów poszczególnych jej członków.

W obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego rywalizowała młodzież z: Gimnazjum Publicznego Nr 1 we Frysztaku, Publicznego Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej, Gimnazjum w Domaradzu,Gimnazjum Publicznego nr 1 w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie, Zespołu Szkół w Bliznem,Zespołu Szkół w Jabłonicy Polskiej. Zwyciężyła drużyna z Publicznego Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej zdobywając łącznie 55 pkt.

Na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego w zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej oraz Publicznego Gimnazjum w Mchawie. Do dalszego etapu IV (wojewódzkiego) przeszła drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej otrzymując 53 pkt.

Park Krajobrazowy Doliny Sanu reprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół w Lutowiskach oraz Gimnazjum w Zespole Szkół im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce. Zdobywając w sumie 49 pkt. zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół w Lutowiskach.

Przedstawicielami na etapie wojewódzkim Jaśliskiego Parku Krajobrazowego po etapie gminnym zostali uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli.

Laureaci wezmą udział w etapie wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Cisna, Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej oraz Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach za pomoc w zorganizowaniu konkursu oraz przeprowadzenie dla młodzieży edukacji przyrodniczej i historycznej.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 581