Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”.

W dniu 31 stycznia 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”. Po 5 latach zakończyła się obserwacja szlaków wędrówek dzikich zwierząt w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Na podstawie otrzymanych danych powstała dokładna mapa korytarzy migracyjnych wybranych gatunków wskaźnikowych m.in.: wilków, niedźwiedzi brunatnych, rysi, żubrów czy jeleni. Przy badaniu wędrówek zwierząt stosowano różne metody, te tradycyjne jak na przykład śledzenie tropów zwierząt na śniegu, ale i nowoczesne, jak GPS-y czy fotopułapki. W ten sposób poznawano szlaki przemieszczania się jeleni, dzików, wilków, rysi, niedźwiedzi, ale też orlika krzykliwego. Dane o wędrówkach zwierząt zbierane były przez pracowników dwóch parków narodowych: Bieszczadzkiego i Magurskiego oraz 11 nadleśnictw. Posłużyło to do stworzenia dokładnej mapy szlaków dzikich zwierząt na południu Podkarpacia, czyli tras, którymi zwykle wędrują w poszukiwaniu pożywienia czy nowych terenów do osiedlania się. Mapy wędrówek zwierząt zostaną przekazane do wszystkich instytucji państwowych i samorządowych, zajmujących się planowaniem nowych inwestycji. Realizacja trwającego 5 lat projektu, którego partnerem merytorycznym był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Szwajcarskiego, który przeznaczył na ten cel aż 5,5 miliona złotych.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 570