Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XIV Rajd Zimowy.

W dniu 10 lutego 2017 r. odbył się XIV Rajd Zimowy po terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.Organizatorem rajdu byłPTTK Oddział w Krośnie,  w którym na zaproszenie uczestniczył pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.  Tegoroczna trasa wiodła ścieżką przyrodniczo-edukacyjną „Prządki–Zamek Kamieniec”, a następnie nowo utworzoną ścieżką biegnącą wokół rezerwatu przyrody „Prządki”. W rajdzie uczestniczyła grupa szkolna z terenu powiatu krośnieńskiego wraz z opiekunami. Podczas wędrówki młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informacji o  Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym i rezerwacie przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”. Zimowa aura sprzyjała rekreacji na świeżym powietrzu. Rajd zakończono przy cerkwi w Czarnorzekach ogniskiem oraz konkursami o poznanym terenie. Uczestnicy quizów otrzymali nagrody książkowe oraz materiały edukacyjno-promocyjne od organizatorów.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 635