Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyła się XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, której partnerem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Uczestnikami tej interdyscyplinarnej Olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Organizacja eliminacji wojewódzkich polegała na: części pisemnej, w której każdy uczestnik rozwiązywał test pisemny składający się z 50 zadań opracowanych przez Główny Komitet. Po sprawdzeniu testów przez jury, 12-stu najlepszych uczestników, (którzy uzyskali największą liczbę punktów – niezbędne jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi) zostali zakwalifikowani do części ustnej. Część ta składała się z losowanych zestawów pytań problemowych (3 pytań trudniejszych po 5 pkt oraz 3 łatwiejszych po 3 pkt), na które uczniowie odpowiadali publicznie na sali przed jury i pozostałymi uczniami, którzy nie zakwalifikowali się do części ustnej, nauczycielami oraz innymi gośćmi eliminacji. Następnie wyniki części ustnej każdego finalisty zostały zsumowane z jego rezultatem z części pisemnej.  Do etapu krajowego (centralnego) przeszło wyłącznie 7 uczestników ustnych eliminacji etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższą łączna punktację z obu części.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 640