Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Obchody Dnia Ziemi i IV edycja konkursu krajoznawczo—kulturowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku w ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji w ramach prowadzonych wobec osadzonych przez kadrę penitencjarną zajęć kulturalno – oświatowych chęć skorzystania zdeklarowało 10-ciu skazanych, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne do nauki. Po sprawdzeniu prac i ocenieniu przez komisję konkursową wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

W związku z tegorocznymi obchodami Dnia Ziemi w Polsce, którym przyświeca hasło „W kierunku natury” przeprowadzono prelekcję dotyczącą zagadnień związanych z ochroną różnorodności biologicznej, w celu promowania proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowania wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Jest to temat ważny, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza. Na zakończenie odbyła się projekcja dwóch filmów: „Nie pal śmieci” oraz „Eko Plusy i Minusy Baterii”.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 598