Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

VI Rajd Nordic Walking.

W dniu 1 czerwca 2017 odbył się VI Rajd Nordic Walking organizowany przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Celem organizacji rajdów Nordic Walking jest pobudzenie aktywności fizycznej wśród seniorów oraz ukazanie walorów krajobrazowych terenu. Po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie i leśniczym Leśnictwa Cieszyna Panem Adamem Mendrala zaplanowano trasę na terenie Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w ramach promocji wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych jego obszaru. W rajdzie wzięła udział 65 osobowa grupa   słuchaczy UTW dzielnie maszerując na trasie do kapliczki w rezerwacie przyrody „Góra Chełm” i dalej   niebieskim szlakiem kończąc w Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Stępinie. Korzystając z gościnności Dyrektora Szkoły w Stępinie Pana Janusza Zarszyńskiego uczestnicy mieli możliwość odpoczynku na terenie obiektu edukacyjnego. Przy ognisku pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs podsumowujący wiedzę z wszystkich rajdów organizowanych przez Zespół w czasie ostatnich 5 lat, uczestnicy otrzymali drobne nagrody, oraz okolicznościową plakietkę. W drodze powrotnej zwiedzono Schron Kolejowy z czasu II wojny światowej w Stępinie.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 560