Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XVII Sejmik Ekologiczny pod hasłem „Czyste Powietrze dla Ziemi” w Węglówce.

W dniu 6 czerwca 2017 roku przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyli w XVII Sejmiku Ekologicznym pod hasłem „Czyste Powietrze dla Ziemi”, zorganizowanym w Zespole Szkół w Węglówce. Obrady sejmiku zgromadziły przedstawicieli kilkunastu szkół powiatu krośnieńskiego, władz samorządowych z regionu oraz licznie zaproszonych gości. Uroczystość otworzyła Pani Ewa Rygiel - dyrektor Zespołu Szkół w Węglówce.Obradom uczniowskiego sejmiku przewodniczył uczeń z Gimnazjum w Węglówce Jan Zaremba. Funkcję Marszałka Sejmiku powierzył mu wójt Gminy Korczyna.

Posiedzenie Sejmiku poprzedziła część artystyczna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół w Węglówce na temat skutków zanieczyszczeń powietrza, efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej oraz smogu.

Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie się uczestniczącej młodzieży, w przygotowanych w ramach konkursu strojach, chroniących przed smogiem. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę pomysłowość, oryginalność i zgodność z tematyką sejmiku dokonała oceny wykonanych strojów i rozstrzygnięcia konkursu.

Zespół gratuluje organizatorom  imprezy i życzy dalszych również udanych Sejmików.

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 191 674