Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XXIV akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska 2017" - KONKURS.

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wspólnie z Urzędem Gminy Krasiczyn, Nadleśnictwem Krasiczyn oraz Szkołą Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie ma przyjemność zaprosić do wspólnej XXIV akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA - Polska 2017”  o zasięgu wojewódzkim.

„ŚMIECI TO SUROWCE” – pod takim hasłem we wrześniu ruszy w Polsce tegoroczna akcja „Sprzątania świata – Polska 2017”. Śmieci to surowce i dzięki ich przetworzeniu możemy nadać im drugie życie stwarzając różne, ciekawe, ekologiczne produkty. Segregujmy więc odpady, aby łatwiej i skuteczniej poddać je procesowi recyklingu, a przetwarzając surowce wtórne ograniczmy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczyni się do ochrony naturalnego środowiska.

Tegoroczna edycja organizowanej przez nas akcji będzie przebiegać dwuetapowo:

I etap – konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-VII:

     -  wykonanie ekologicznego „zwierzaka leśnego” (jeden do wyboru: gad, płaz, ptak, owad lub ssak), albo plakatu wykonanego techniką kolażu - kl. I –III,

   - wykonanie ekologicznej biżuterii – kl. IV - VII

Zachęcamy do udziału!

Uczestnikami konkursu będą uczniowie szkół podstawowych z terenu działania obu Zespołów Parków Krajobrazowych, a tematyka związana będzie z ochroną środowiska, segregacją odpadów i możliwością ponownego wykorzystania surowców wtórnych do wykonania różnych przedmiotów.

Po ocenie prac przez Komisję zostaną wyłonione najlepsze z nich, które będą nagrodzone i zostaną zaprezentowane przez ich autorów podczas podsumowania akcji w dniu 22.09.2017r. godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie..

II etap - lokalna akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2017” – zakończona będzie ogniskiem z konkursem przyrodniczym w Pensjonacie Impresja w Krasiczynie. Lokalną akcją - sprzątaniem - zostanie objęty wytypowany obszar. Uczestniczyć w niej będzie dzieci z miejscowej szkoły podstawowej, laureaci konkursu, organizatorzy oraz zaproszeni goście.

W związku z powyższym zachęcamy uczniów z Państwa Szkoły do wzięcia udziału w KONKURSIE  według załączonego regulaminu (załącznik nr 1) i zgłoszenie udziału na załączonym formularzu (załącznik nr 2). 

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 625