Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Wspólne patrolowanie terenów chronionych.

W dniu 29 czerwca 2017 roku z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie przeprowadzono wzmożone działania operacyjno-prewencyjne pod nazwą „Bieszczady 2017” na obszarze powiatów: leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego. W akcji wzięli udział przedstawiciele: Straży Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Służby Parków Krajobrazowych oraz Funkcjonariusze Policji. Celem akcji było zapobieganie kłusownictwu ryb oraz zwierzyny łownej, zapobieganie szkodnictwu leśnemu, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, propagowanie kultury turystycznej, świadomości ekologicznej i porządku podczas pobytu na wodach i w terenach cennych przyrodniczo i kulturowo. Przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w lustracji terenu parków krajobrazowych, Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu.

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 580