Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XXIV akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska 2017" KONKURS – ROZSTRZYGNIĘTY !!!!!

1 (22).JPG
2 (10).JPG
4 (4).JPG

W dniu 19 września 2017 roku w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w  Przemyślu  Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Przewodniczący:

Pan Jacek Cieśliński -Inspektor w Oddziale Gospodarki Odpadami Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 1. Członkowie:

-      Pani Danuta Kochanowicz - Inspektor ds. rozliczeń mediów komunalnych w Urzędzie Gminy w Krasiczynie,

-      Pani Martyna Śliwińska-Siuśta - Starszy Referent w Dziale Technicznym  w Nadleśnictwie Krasiczyn,                                      

-      Pani Anna Zajdel - Specjalista ds. ochrony środowiska w Zespole Karpackich Parków   Krajobrazowych w Krośnie,

-      Pani Paulina Grałek - Specjalista ds. ochrony środowiska w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,

-      Pani  Magdalena Capecka - Główny Specjalista ds. ochrony środowiska, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Zespole Parków Krajobrazowych w Przemyślu,

-      Pani Ewelina Krupa - Starszy Specjalista ds. edukacji, turystyki i rekreacji w Zespole Parków Krajobrazowych w Przemyślu, dokonała oceny konkursowych prac plastycznych.

Z kilku szkół nadesłano więcej prac w obu kategoriach niż przewidywał to regulamin konkursu, w związku z czym Komisja musiała dokonać wyboru i niektóre z nich odrzucić. Poza tym wszystkie prace spełniały kryteria regulaminowe.  

Kierując się ww. przesłankami Komisja wyłoniła w każdej kategorii wiekowej po trzech laureatów i przyznała po trzy wyróżnienia. Ponadto współorganizatorzy  Akcji, tj. Wójt Gminy Krasiczyn oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasiczyn ufundowali dwie dodatkowe nagrody ‑ wyróżnienia.

 

KONKURS PLASTYCZNY – klasy  I – III

 

KATEGORIA  - „Ekologiczny zwierzak leśny” ( do wyboru: gad, płaz, ptak, ssak, owad)   lub  plakat.

Najwyżej oceniono:

I miejsce -   Julia Kajpust  - kl. III Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II    w Pysznicy,

II miejsce -   Nikola Sikora -  kl. III b Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej   w Wiśniowej,

III miejsce -    Aleksandra Dziadosz - kl. III Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku.

Wyróżnione prace:

 1. Zuzanna Rypyść - kl. II Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich,
 2. Zuzanna Wróbel - kl. III Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
 3. Szymon Salamon - kl. III Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej.

Dodatkowo przyznano wyróżnienie Małgorzacie Ruszała z kl. III Szkoły Podstawowej w Żarnowej.

 

KONKURS PLASTYCZNY – klasy  IV – VII

KATEGORIA  „Biżuteria ekologiczna”

Najwyżej oceniono:

I miejsce  -     Paulina Ruszała - kl. VI Szkoła Podstawowa w Żarnowej,

II miejsce -     Aleksandra Bundyra - kl. VII b Szkoła Podstawowa im. Płk. Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie,

III miejsce -   Emilia Typrowicz - kl. V Szkoła Podstawowa w Wojaszówce.

Wyróżnione prace:

 1. Kornelia Butryn - kl. V Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Kłyżowie,
 2. Julia Magryś - kl. IVb Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej,
 3. Wiktoria Sowińska - kl. V Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich.

Dodatkowo przyznano wyróżnienie Martynie Hajnold z kl. VI Szkoły Podstawowej                             w Leszczawie Dolnej.

 

Uroczyste podsumowanie XXIV akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2017” p.n. ”ŚMIECI TO SUROWCE” o zasięgu wojewódzkim odbyło się 22 września 2017 r. w Krasiczynie. W trakcie trwania uroczystości zaprezentowane zostały prace plastyczne, ogłoszono wyniki Konkursu, wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe laureatom i wyróżnionym.

Na uroczystość przybyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Pan Mariusz Trojan wraz z pracownikami, Wójt Gminy Krasiczyn Pan Tadeusz Bobek wraz z pracownikiem, Starszy Referent w Dziale Technicznym Nadleśnictwa Krasiczyn Pani Martyna Śliwińska-Siuśta, dyrektorzy i nauczyciele szkoły podstawowej w Krasiczynie wraz z młodzieżą oraz dyrektorzy  Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wraz z pracownikami.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krasiczynie, pod opieką swoich nauczycieli, przygotowały program artystyczny - pokaz mody- nawiązujący do tegorocznego hasła akcji „ŚMIECI TO SUROWCE”. Podsumowanie akcji uświetnił również występ Zespołu Kameralnego „ARDITA”.

Ponadto młodzież uczestnicząca w podsumowaniu akcji wzięła udział w konkursach (z nagrodami) o tematyce związanej z gospodarką odpadami, przeprowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz Nadleśnictwo Krasiczyn.

   Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

 

 • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 202 639