Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Otwarto ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą w Lipowcu.

I
II

W dniu 22 września 2017 roku uroczyście otwarto  ścieżkę dydaktyczno- przyrodniczą  w Lipowcu (gm. Jaśliska). Zamiarem twórców ścieżki jest podniesienie świadomości ekologicznej miejscowej ludności i turystów, a także wspieranie ochrony przyrody. Powstała ona w ramach projektu “Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ścieżka przebiega po terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze o wyjątkowych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Jej długość wynosi łącznie 4 km wzdłuż drogi leśnej, w kierunku Kamienia, po której przebiega też niebieski szlak turystyczny. Podczas wycieczki można poszerzyć wiedzę z pomocą  8 tablic edukacyjnych, opisujących spotykane na trasie rośliny. Inicjatorem powstania ścieżki jest Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic przy wydatniej pomocy Nadleśnictwa Rymanów - gospodarza tych lasów. Przedstawicielowi Zespołu przypadł zaszczyt poprowadzenia po ścieżce pierwszej wycieczki z udziałem młodzieży szkolnej.

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 191 774