Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

                             

                                  „ULOTNE  ZJAWISKA UCHWYCONE W OBIEKTYWIE NA TERENIE KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH"

 

1. Organizatorzy:

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie.

 

2. Celem konkursu jest:

- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,

- promowanie wypoczynku na łonie natury,

- uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody oraz krajobrazu,

- poznanie dziejów i różnorodności kulturowej naszego regionu.

 

3. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria  dla klas I- VI szkół podstawowych,

II kategoria dla klas 7szkół podstawowych oraz klas II i III szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego.

 

4. Przepisy dotyczące prac konkursowych:

 

  • Przez podane w tytule konkursu „ulotne zjawiska” organizatorzy rozumieją utrwalone na fotografiach np. burze, tęcze, zamglenia, oszronienia, formy lodowe, przemiany u zwierząt itp.
  • Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
  • Prace powinny być związane tematycznie z obszarami Karpackich Parków Krajobrazowych /Czarnorzecko-Strzyżowskiego, Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Pasma Brzanki/.
  • Każda szkoła może nadesłać do 6 prac konkursowych.
  • Uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.
  • Rozmiar wywołanej fotografii  powinien wynosić 30x20 cm, dodatkowo należyzałączyć wersję elektroniczną na płycie CD.  
  • Każde zdjęcie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia, klasą, szkołą, nr telefonu do szkoły, imieniem i nazwiskiem szkolnego opiekuna konkursu oraz informacją  o miejscu/miejscowości jego wykonania. 
  • Prace należy wysłać do organizatora konkursu (Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, adres siedziby Zespołu: 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 8 a, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”).
  • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane do promocji konkursu oraz w publikacjach jego organizatorów.

 

5. Kalendarz konkursu:

Termin nadsyłania prac mija 11maja 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie www.parkikrosno.pl  oraz  www.sp14krosno.pl

 

6. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wszelkie informacje o konkursie mogą Państwo uzyskać w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno, tel. 13 47 439 40, e-mail sp14krosno@tlen.pl / koordynator – Katarzyna Rygiel-Hałucha/ oraz w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,w jego siedzibie   w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8A, 38-450 Dukla, tel. 13 43 631 87, e-mail ibielecki@parkikrosno.pl /koordynator - Ignacy Bielecki/       

              

                                                             Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry