Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Znamy zwycięzców IV etapu (wojewódzkiego) XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

fot__.jpg

W dniu 23 marca 2018r. w  Auli budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   w Rzeszowie odbył się IV etap (wojewódzki) XVII edycji ogólnopolskiego konkursu  „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Organizatorami byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W tym etapie konkursu wzięli udział uczniowie z 9 szkół znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Każdą szkołę reprezentował 4-osobowy zespół, który mógł zdobyć z testu maks. 192 pkt. Druga część konkursu, w której można było zdobyć 120 pkt., polegała na rozpoznawaniu  30 chronionych gatunków roślin i zwierząt. O wyniku decydowała suma punktów  z obu części konkursu. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy obu ww. Zespołów Parków Krajobrazowych oraz Przedstawiciela Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wyłonili trzech laureatów.

 Miejsce I zdobyła młodzież ze Szkoły Podstawowej  z  Oddziałami Gimnazjalnymi im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, reprezentująca Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Do konkursu uczniów przygotowywała  Pani Beata Owoc, a zespół, w skład którego wchodzą: Agata Ciepłak, Łucja Borkowska, Olga Szypuła, Hubert Babiarz, zdobył w sumie 245 punktów z obu części konkursu. Laureaci I miejsca będą reprezentować województwo podkarpackie w V-ogólnopolskim - etapie konkursu, który odbędzie się  początkiem czerwca br. w Szczecinie, a jego organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.                                                                                                                                                                                 

 

II miejsce zdobyła młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli, reprezentująca Jaśliski Park Krajobrazowy.          

             

III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Tarnawie Dolnej, reprezentująca Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy.

IV miejsce -  młodzież z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu, reprezentująca Południoworoztoczański Park Krajobrazowy.

V miejsce – młodzież z Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie-Nowym Siole, reprezentująca Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej.

VI miejsce – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku, reprezentująca Park Krajobrazowy Gór Słonnych.

VII miejsce – młodzież z Publicznego Gimnazjum w Krzywczy, reprezentująca Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego.

VIII miejsce –  młodzież z Gimnazjum w Lutowiskach, reprezentująca Park Krajobrazowy Doliny Sanu.

IX miejsce – młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej, reprezentująca ParkKrajobrazowy Pasma Brzanki.

            

Z udziału w konkursie wycofał się Zespół Szkół w Hucie Krzeszowskiej  - Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”.

Laureatom I, II i III miejsca oraz wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!!!!!!  

 

 

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 575