Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XXVI Turniej Wiedzy Ekologicznej.

DSC_0035

4 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbył się finał XXVI Turnieju Wiedzy Ekologicznej, którego współorganizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W ramach tego turnieju, uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych mieli możliwość udziału w trzech formach konkursowych:

  • Konkursie plastycznym „Ekologia”,
  • Konkursie na wypracowanie tematycznie,
  • Konkursie Wiedzy Ekologicznej.

W  kwietniu i maju uczestnicy konkursu przygotowywali prace plastyczne i tematyczne oraz  brali udział w wykładach  i wyjeździe edukacyjnym przygotowując  się do udziału w Konkursie Wiedzy Ekologicznej.

W konkursie plastycznym „Ekologia”do oceny przedstawiono 37 prac plastycznych, w tym  9 makiet i 28 rysunków. Komisja konkursowa przyznała w tym konkursie następujące oceny:

W konkursie na wypracowanie tematycznewpłynęło 23 prace. Były wśród nich wypracowania pisemne oraz prezentacje multimedialne.                                     

W tym roku nieco zmieniona została formuła  Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Nie było pisemnego rozwiązywania testów. Każdą szkołę reprezentowały 3-osobowe drużyny, które losowały zestawy pytań i udzielały ustnej odpowiedzi. Klasyfikacja w tym konkursie wypadła następująco: 

I miejsce   – reprezentacja ZSP Posada Górna                                                                                                                         

II miejsce  -  uczniowie z ZSP Rymanów

III miejsce        - drużyna z SP Wróblik Szlachecki

Wyróżnienie    -  SP Klimkówka

Tradycyjnie już , spośród szkół, które brały udział we wszystkich trzech formach konkursowych wyłonione zostały najlepsze szkoły w naszej gminie.  Po podsumowaniu punktów zdobytych przez szkoły w poszczególnych konkursach, wyłoniono następujących laureatów w Konkursie na Najlepszą Szkołę XXVI TWE: 

I miejsce - ZSP Rymanów 

II miejsce - SP Klimkówka

III miejsce - SP Sieniawa

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom !!!

  • Data aktualizacji: 2021-03-01 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 202 632