Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

III spotkanie mediacyjne dla wszystkich grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w województwie podkarpackim.

III spotkanie mediacyjne  dla wszystkich  grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w województwie podkarpackim. 

         W dniu 21 sierpnia 2018r. pracownik   Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie uczestniczył  w  III spotkaniu mediacyjnym dla wszystkich  grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w województwie podkarpackim, które odbyło się w Cisnej. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". W pierwszej części spotkania przedstawiono prezentację projektu  „Razem dla Zielonego Podkarpacia”.                        

Cele szczegółowe w/w projektu to :

  • zachowanie i ochrona środowiska poprzez aktywną edukację i skuteczną mediację grup społecznych mających wpływ na przyrodę,
  • wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie działań dla środowiska w województwie podkarpackim i podjęcie wspólnych działań,
  • edukacja, popularyzacja i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności województwa podkarpackiego w myśl zasady: poznaj by zachować!,
  • zwiększanie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia  bioróżnorodności Podkarpacia i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami,
  • budowanie potencjału ekologicznego Stowarzyszenia Pro Carpathia działającego na polu edukacji, popularyzacji, ochrony różnorodności biologicznej.

Druga część spotkania dotyczyła omówienia spotkań mediacyjnych, określenie ich celu, prezentacja uczestników spotkania oraz nakreślenie płaszczyzn styku  różnych grup interesariuszy

Kolejnym punktem była praca w grupach 3 osobowych, w celu nakreślenia płaszczyzn styku różnych grup interesariuszy, oraz prezentacja efektów pracy na forum.

Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników.

  • Data aktualizacji: 2021-02-18 11:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 189 967