Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XV Noc Nietoperzy.

1
2
3
5

W dniu 5 października 2018 roku w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyła się XV Noc Nietoperzy, która połączona została z Międzynarodową Konferencją pn. „Odpowiedzialność człowieka za przetrwanie nietoperzy”. Konferencję poprowadził prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn, twórca Centrum Informacji Chiropterologicznej PAN w Krakowie. Prelegentami konferencji byli: dr Grzegorz Kłys z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Edoardo Vernier z Włoch, inż. Anna Mackova z CHKO Vychodne Karpaty ze Słowacji oraz dr Katarzyna Miłek z RDLP w Krośnie. W trakcie konferencji kilku osobom wręczono kryształowe medale „Przyjaciel nietoperzy”. W części popołudniowej w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą, nauczycielami oraz z przyjaciółmi nietoperzy, podczas którego otwarto wystawę oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Świat Nietoperzy”. Laureatom konkursu wręczono nagrody i wyróżnienia. W części plenerowej uczestnicy XV Nocy Nietoperzy przeszli trasą ścieżki przyrodniczej do obiektu Sztolnia nad Czają I wchodzącego w skład grupy sztolni stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnie w Czarnorzekach”, a następnie odbyła się dyskusja panelowa i rozmowy indywidualne przy ognisku zorganizowanym na posesji Państwa Czajów. XV Noc Nietoperzy zorganizowana została przy udziale wielu instytucji: Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Gminy Korczyna, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Lasów Państwowych.

  • Data aktualizacji: 2021-02-18 11:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 189 910