Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Dzień Krajobrazu 2018.

1
2
3
4
5

W dniu 19 października 2018 roku pracownicy ZKPK w Krośnie uczestniczyli w obchodach „Dnia Krajobrazu 2018” w Birczy, którego organizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Impreza przeprowadzona była w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczańskie” i połączona została z finałem konkursu fotograficznego „Krajobraz marzeń”, podczas którego wręczono laureatom zasłużone nagrody. Kolejnym punktem „Dnia Krajobrazu” był udział w spacerze krajobrazowym na nowo otwarty punkt widokowy Wzniesienie Chominśkie gdzie uczestnicy zapoznali się z przebiegiem bitwy pod Birczą w dniu 12 września 1939r. oraz złożyli hołd przy pomniku poświęconym ofiarom tych tragicznych wydarzeń.  Spacer krajobrazowy był doskonałą okazją do dyskusji na temat wartości przyrodniczych i historycznych otaczającego nas krajobrazu, potrzebie jego ochrony i roli, jaką pełni w życiu człowieka.

  • Data aktualizacji: 2021-02-18 11:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 189 929