Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Konferencja naukowa pt. „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowo-archeologicznego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie 2017-2018".

W dniu 30.11.2018r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w konferencji naukowej, o charakterze sprawozdawczym w ramach projektu pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych - kontynuacja" – zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego". Jej organizatorami byli: Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Hereditas, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Celem konferencji było zaprezentowanie i podsumowanie dotychczasowych wyników prac badawczych oraz zainicjowanie dyskusji nad podejmowanymi zagadnieniami.

Konferencja składała się z sesji otwierającej i trzech referatowych, w których przedstawiono prawie 20 prezentacji. Ukazały one efekt dwuletniej pracy przyrodników i archeologów. Jest to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce, w sposób wielkoobszarowy, nowatorski i nowoczesny badający tereny zalesione na obszarze RDLP Krosno. Opierał się on głównie na analizie i weryfikacji danych, pochodzących z lotniczego skanowania laserowego – LiDAR.
W trakcie prac interdyscyplinarny zespół naukowców dokonał rozpoznania i inwentaryzacji obiektów zabytkowych m.in. reliktów dawnego osadnictwa, związanych z istniejącymi do II wojny światowej zabudowaniami i obszarami prowadzenia gospodarki rolnej, czy pozostałości licznie występujących na ww. terenie fortyfikacji polowych. Dzięki tym badaniom możemy zobaczyć, w jaki sposób była prowadzona gospodarka leśna na tym terenie w przeszłości, ale jednocześnie zadbać o ochronę zidentyfikowanych obiektów archeologicznych. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć Ewy Kuciewicz, prezentujących wybrane obiekty dziedzictwa archeologicznego z lasów będących miejscem naukowych penetracji.

  • Data aktualizacji: 2021-02-18 11:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 189 971