Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

„Zewnętrzne uwarunkowania programowania rozwoju województwa podkarpackiego po roku 2020”.

W dniu 11 grudnia 2018r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów RPO WP 2021- 2027 „Zewnętrzne uwarunkowania programowania rozwoju województwa podkarpackiego po roku 2020”.

Podczas szkolenia przedstawiono następujące tematy:

1/ Znaczenie mega-trendów światowych i europejskich dla programowania rozwoju regionalnego Polski i województwa podkarpackiego.

2/Propozycje Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące Wieloletniej Perspektywy Finansowej i polityki spójności na lata 2021-2027.

3/Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące europejskiej polityki spójności i ich konsekwencje dla Polski i woj. podkarpackiego.

4/Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako podstawa nowej generacji polityki regionalnej Polski i województwa podkarpackiego.

5/Produkt krajowy brutto na mieszkańca w województwie podkarpackim, jako podstawa interwencji strukturalnej UE w latach 2021 -2027.

Szkolenie prowadził prof. Jacek Szlachta negocjator z Komisją Europejską na temat założeń do nowej perspektywy finansowej na lata 2021 -2027.

  • Data aktualizacji: 2021-02-18 11:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 189 922