Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XVI międzynarodowa konferencja naukowa o żubrach „Żubr w dolinie Sanu”.

W dniach 5- 6 września w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, odbyła się XVI międzynarodowa konferencja naukowa o żubrach „Żubr w dolinie Sanu” organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w Warszawie. Przez dwa dni były wykładane referaty o biologii, behawiorze, zagrożeniach dla żubrów oraz ich hodowli na terenie całej Europy. Konferencja zgromadziła na terenie Mucznego naukowców z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Rumunii czy Białorusi i miała na celu wymianę doświadczeń i przedyskutowania bieżących problemów z zakresu ochrony i hodowli żubrów w Europie.
Konferencję otworzyła prof. Wanda Olech – prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów w Warszawie, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pani Grażyna Zagrobelny oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany, Pan Jan Mazur.

  • Data aktualizacji: 2021-02-18 11:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 189 933