Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyły się eliminacje etapu okręgowego (podkarpackiego) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to uznany w Polsce konkurs dla uczniów szkół średnich wszystkich typów z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz zagadnień społeczno-gospodarczych związanych z tą tematyką. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość aktualnych doniesień związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym zarówno w Polsce jak i na świecie. Finaliści i laureacie etapu centralnego otrzymują indeksy bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W województwie podkarpackim do etapu szkolnego XXXIII edycji olimpiady przystąpiło 1282 uczniów z 84 szkół ponadgimnazjalnych, z których do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych 88 uczestników z 43 szkół. Na etap okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ostatecznie stawiło się 49 uczniów z 37 szkół, z 17 powiatów województwa podkarpackiego.

Nad poprawnością przebiegu eliminacji oraz oceną prac testowych i odpowiedzi ustnych czuwała komisja XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w składzie:

 •       prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, PWSZ Krosno – Przewodniczący,
 •       dr Dominik Wróbel, PWSZ Krosno, Prorektor ds. Studiów,
 •       dr inż. Marta Pisarek, UR Rzeszów – Sekretarz,
 •       dr n. med. Renata Rabiasz, PWSZ Krosno, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki,
 •       dr inż. Barbara Krochmal-Marczak, PWSZ Krosno, Kierownik Zakładu Produkcja
  i Bezpieczeństwo Żywności,
 •       dr inż. Bernadeta Rajchel, PWSZ Krosno, Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska i Górnictwa,
 •       dr Karol Trojanowicz, PWSZ Krosno,
 •       mgr Iwona Walaszczyk, Urząd Miasta w Krośnie, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
 •       inż. Monika Jankowicz, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
 •       mgr inż. Damian Nowak, Magurski Park Narodowy.

Olimpiada rozpoczęła się powitaniem uczestników przez przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztofa Chmielowskiego oraz dr Dominika Wróbla – prorektora ds. studiów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Następnie uczniowie przez
60 minut rozwiązywali pisemny test zawierający 50 pytań. W tej edycji olimpiady
z przywilejów przysługujących uczestnikom finału okręgowego może korzystać
23 uczestników, którzy uzyskali niezbędne minimum 35 pkt., tj. 70% poprawnych odpowiedzi. Największą liczbę punktów z testu pisemnego zdobył Kevin Wawrzyn.

O ostatecznym składzie zawodników dopuszczonych do części ustnej zadecydowała dogrywka. W części ustnej 12. uczniów odpowiadało przed komisją i publicznością na 6 pytań problemowych o różnym stopniu trudności. Po zaciętej rywalizacji komisja wyłoniła
7. finalistów, którzy po zsumowaniu punktów z części pisemnej i ustnej uzyskali ich największą liczbę. Osoby te, będą reprezentować województwo podkarpackie na finale centralnym XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 8-10 czerwca w woj. warmińsko-mazurskim.

Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast najlepszej dwunastce wręczono nagrody rzeczowe. Materiały edukacyjne dla uczniów XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i nagrody dla najlepszej dwunastki uczestników zostały zakupione dzięki dotacji JM Rektora Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie i wsparciu licznych sponsorów.W oczekiwaniu na wyniki sobotniego testu pracownicy naukowi z Zakładów: Pielęgniarstwa, Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności oraz Inżynierii Środowiska przygotowali dla uczniów i nauczycieli kilka warsztatów tematycznych:

 •     Warsztat Relaksacji (mgr Stanisława Olszyk),
 •     Tajemnice ziarna (dr inż. Bernadetta Bienia),
 •     Wykorzystanie burzy mózgów do podejmowania decyzji (dr inż. Stanisław Zając,
      dr inż. Damian Dubis),
 •     Zagrożenia biologiczne w żywności (dr n. wet. Paweł Rosenbeiger),
 •     Kosmetyki dla urody (dr inż. Anna Pietrasz),
 •     Ekologiczne znaczenie gleby (dr inż. Bernadeta Rajchel).

Dodatkowo opiekunowie uczestników wzięli udział w seminarium związanym z współczesnymi problemami prawidłowego odżywiania, które prowadziła dr Edyta Kwilosz.

 

 

 • Data aktualizacji: 2021-02-18 11:05
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 189 938