Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Impreza edukacyjna „Razem Dla Zielonego Podkarpacia”.

W dniu 15 września 2018 roku w Zatwarnicy w powiecie bieszczadzkim odbyła się impreza edukacyjna „Razem Dla Zielonego Podkarpacia”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" oraz Fundacja Bieszczadzka pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego. Impreza edukacyjna została zorganizowana w ramach projektu "Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę". Jej celem była popularyzacja potencjału przyrodniczego regionu i uświadamianie znaczenia ekologii i ekoturystyki dla ochrony i zachowania tego potencjału i budowanie integracji różnych grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę woj. podkarpackiego.  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie również brał  w tym wydarzeniu  czynny udział, gdyż pracownik Zespołu współtworzył pytania do konkursu wiedzy o przyrodzie Podkarpacia, oraz uczestniczył  w komisji  jako jury oceniającej prace.  Konkurs składał się z dwóch części: testowej, w której wyłoniono finalistów i praktycznej (finałowej), podczas której laureaci rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt oraz wykazywali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w lesie. Przebiegał w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

Podczas trwania imprezy na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in.:

  • wycieczki przyrodnicze 
  • Podkarpacki Jarmark Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej
  • konkurs wiedzy o przyrodzie Podkarpacia
  • seminarium popularnonaukowe pn. „Turystyka na cennych przyrodniczo obszarach Podkarpacia – szansa czy zagrożenie”
  • inscenizacja teatralna „Jak Bies z Sanem wojował czyli o początku Bieszczadów”
  • koncert bieszczadzkiego barda Adama „Łysego” Glinczewskiego
  • pokaz astronomiczny na terenie Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”.

Można było także pooglądać wystawy komiksów powstałych w ramach Konkursu „Warto współpracować dla Przyrody”, popodziwiać wystawę fotografii przyrodniczej i stoiska z rękodziełem artystycznym. Odbywał się tam również kiermasz książek i publikacji ekologiczno-przyrodniczych  i nie zabrakło tradycyjnego regionalnego jadła.

  • Data aktualizacji: 2021-02-18 11:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 189 965