Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Warsztaty regionalne Projektu CRinMA Kultura – natura – edukacja.Zachowanie górskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na przykładzie projektów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

W dniu 15 maja 2019 r. r. pracownicy ZKPK w Krośnie wzięli udział w warsztatach regionalnych Projektu CRinMA Kultura – natura – edukacja. Zachowanie górskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na przykładzie projektów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Warsztaty odbyły się w miejscowości Wola Krogulecka, gdzie mieści się siedziba oddziału ZPKWM Stary Sącz oraz w m. Kokuszka, w której przeprowadzono warsztaty pn. „Bacówki jako mini-centra edukacyjne”. Zanim jednak uczestnicy udali się do Kokuszki, w sali edukacyjnej ZPKWM odbył się szereg wykładów, w których uczestniczyli m.in. Tomasz Urynowicz- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego w Krakowie, Jacek Lelek- Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz, Marcin Guzik- Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Anna Mlost- Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pan Marek Kroczek, Kierownik Oddziału ZPKWM w Starym Sączu przeprowadził wykład na temat Utrzymania różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej. Następnie głos zabrała Pani Iwona Szczygieł z Zespołu Edukacji, Turystyki i Rekreacji- Oddział ZPKWM w Starym Sączu i przedstawiła temat edukacji jako sposób na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w górach. Ostatnim prelegentem był Pan Grzegorz First z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i omówił temat: „Nie tylko Karpaty. Wspólne dziedzictwo gór – doświadczenia projektu CRinMA i Programu Polska – Słowacja”.

Następnie uczestnicy zajęć udali się do wspomnianej bacówki w Kokuszce, gdzie po części teoretycznej można było zobaczyć pracę miejscowych baców. Pokazali oni w jaki sposób produkuje się oscypki, twaróg i inne produkty pochodzące z mleka owczego. Każdy z uczestników mógł spróbować lokalnych wyrobów. Ponadto, w czasie przygotowywania serów prowadzący warsztaty omówił cały proces hodowli owiec.

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 14:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 198 370