Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

„Rozwój turystyki weekendowej szansą na promocję produktów i usług lokalnych”.

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2019 r. we Frysztaku odbyła się Konferencja „Rozwój turystyki weekendowej szansą na promocję produktów i usług lokalnych”, w której uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Organizatorem konferencji była Gmina Frysztak, która otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Patronami honorowymi byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Euroregion Karpacki oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano walory i zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe gmin Frysztak, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka i Korczyna. Gościem specjalnym był dr Krzysztof Borkowski – z Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego w Katedrze Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, który przedstawił prezentację „Lokalny produkt turystyczny – profesjonalna oferta”. Drugi dzień konferencji składał się przede wszystkim z warsztatów poznawczych. Organizatorzy zaproponowali do wyboru trzy tematy: przyrodniczy, historyczny i kulturowy. Dzięki warsztatom uczestnicy konferencji mogli poznać piękno i potencjał regionu.

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 14:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 198 535