Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Podkarpacka Noc Nietoperzy 2019.

W dniu 4 października 2019 roku w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyła się Podkarpacka  Noc Nietoperzy, która połączona została  z Międzynarodową  Konferencją pn. „Kolonie nietoperzy  w obszarach miejskich”. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn, naukowiec  Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Podczas konferencji wykłady wygłosili: dr Katarzyna Miłek przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, temat: „Nietoperze w pobliżu człowieka”, dr. Edoardo  Vernier – Societa  Naturalisti Padowa, aggr.Federazione  Nazionale Pro Natura, Italy – temat: Nietoperze Miasta Padwa (region Veneto, n.e. Italy), Małgorzata Misielak – Towarzystwo Miłośników Przyrody IWA i Tomasz Mleczek –  Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki, temat: „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich”, Anna Mackova, – CHKO Vychodne Karpaty, temat: „Praktyczne środki ochrony nietoperzy realizowane przez „CHKO  Vychodne Karpaty”, Prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn – Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, dr Katarzyna Miłek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Wojciech J. Gubała- chiropterolog. CIC ISEZ PAN w Krakowie, temat: „Ochrona nietoperzy”.

W części popołudniowej w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą, nauczycielami oraz z przyjaciółmi nietoperzy, podczas którego otwarto wystawę „Świat Nietoperzy”. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Nietoperz dla się lubić” oraz wręczono nagrody i wyróżnienia.

W części plenerowej uczestnicy Podkarpackiej Nocy Nietoperzy przeszli trasą ścieżki przyrodniczej do obiektu „Sztolnia nad Czają I” wchodzącej w skład obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka, a następnie odbyła się dyskusja panelowa i rozmowy indywidualne przy ognisku zorganizowanym na posesji Państwa Czajów. Organizatorami Podkarpackiej Nocy Nietoperzy byli: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Gmina Korczyna, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Lasy Państwowe oraz GOK w Korczynie.        

    http://chkovychodnekarpaty.sopsr.sk/xvi-noc-netopierov-v-czarnorzekach/

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 232