Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Szkolenie „Wielofunkcyjna gospodarka leśna – dla lasu, dla ludzi”.

W dniu 14 grudnia 2019r. w Rymanowie Zdroju odbyło się szkolenie „Wielofunkcyjna  gospodarka leśna – dla lasu, dla ludzi” w której uczestniczyli  przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Organizatorem szkolenia była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa: Brzozów, Bircza, Dukla, Komańcza, Lesko, Lutowiska  i  Rymanów.

Celem szkolenia było:

- przedstawienie ekologicznych podstaw gospodarki leśnej,

- ukazanie sposobów uwzględniania wymogów ochrony przyrody podczas realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej,

- omówienie zasad celowości i efektów wykonywanych zadań gospodarczych,

- prezentacja produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, ze szczególnym uwzględnieniem  udostępnienia  lasu w ramach edukacji i turystyki,

- przedstawienie wkładu leśników na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.

W części terenowej uczestnicy szkolenia przeszli ścieżkę zdrowia w Leśnictwie Rymanów Zdrój.

 

 

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 180