Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Etap parkowy ogólnopolskiego konkursu PPKP - wyniki.

W dniach 9 stycznia i 7 lutego 2020 roku odbył się III etap (parkowy) ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego celem było wyłonienie najlepszych drużyn reprezentujących trzy parki krajobrazowe administrowane przez Zespół. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 25 pytań, 10 z nich to pytania ogólne obejmujące wiedzę z zakresu biologii i geografii, a 15 pytań dotyczyło pięciu parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. Ocena końcowa drużyny była sumą punktów poszczególnych jej członków. W obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej. Do kolejnego etapu z terenu Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego awansowała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej. Park Krajobrazowy Doliny Sanu reprezentować będą uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Franciszka Stopy w Myczkowie natomiast przedstawicielami Jaśliskiego Parku Krajobrazowego zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dukli a Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jodłowej.

Laureaci wezmą udział w etapie wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który odbędzie się w marcu 2020 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 100