Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Wieszanie „hoteli” dla owadów pożytecznych w ramach czynnej ochrony pszczołowatych.

W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z stwierdzeniem o masowym wymieraniu pszczoły miodnej. Szybkie tempo zmian w rolnictwie i dynamicznie postępująca urbanizacja ograniczają warunki bytowania, powodując zmiany w składzie gatunkowym i liczebności pszczół samic. Proces ten zauważalny jest w skali lokalnej jak i światowej. Sytuacja ta zmusza ludzkość do większego zainteresowania się mniej jak dotychczas znaną populacją gatunków pszczół dziko żyjących. Większość tych gatunków jest doskonałymi zapylaczami, lecz poza trzmielami nie produkują miodu. Jedną z ważnych przyczyn powodujących spadek populacji pszczołowatych jest niedostateczny stan wiedzy społeczeństw dotyczącej ich życia, roli i zagrożeń.

Z powodu małej liczebności pszczołowatych konieczne jest znalezienie skutecznych metod powiększenia ich populacji. Jednym z przykładów ochrony czynnej pszczołowatych może być wieszanie „hoteli” dla owadów. 

W marcu br. na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Sanu odbyła się akcja wieszania „hoteli” dla owadów pożytecznych w ramach czynnej ochrony pszczołowatych w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZespółRóżnorodność materiałów i rozmieszczenie otworów  w „hotelu” zapewniają łatwo dostępne miejsca do osiedlenia się owadów w tym również ogrodowych, takich jak biedronki, motyle, pająki i inne pożyteczne gatunki.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 200