Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Montaż budek lęgowych dla popielic na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Popielica (Glis glis) w Polsce objęta jest ochroną ścisłą, jako gatunek wymagający czynnej ochrony. Do jej ochrony nawiązują dwa rozporządzenia:

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów.

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Jednym z ważniejszych czynników ograniczających liczebność populacji niektórych pilchowatych jest dostępność do miejsc lęgowych. Dostarczając je w postaci sztucznych schronów to praktyczny sposobów ochrony tej grupy zwierząt.

W dniu 17 marca za zgodą Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce i przy współpracy z Leśniczym Leśnictwa Odrzykoń na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zamontowano kilka budek dla popielic. Wyglądem przypominają one budki dla ptaków, ale wejście mają od strony pnia.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do utrzymania populacji i przez to wzrostu bioróżnorodności na terenie Parku.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 225